qui sóm?

“El CentreAlzina ajuda els infants des del naixement fins a l’adolescència en aquells processos en que sigui necessari rebre un suport extern, ja siguin de caire maduratiu o educatiu. Som un equip interdisciplinari format per psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, logopedes i mestres que permet fer una mirada als infants des de diferents àmbits, amb una visió global i integradora.
Interactuem amb família i escola donant així resposta a les necessitats individuals de cada nen”.

© Sílvia Montoliu Vilaseca 2017